Rodzinne w Niemczech

Komu przysługuje i jak się do tego zabrać – poradnik.

Rodzinne w Niemczech.

Prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech ma każdy, kto (spełnione muszą być wszystkie warunki):

- posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech, czyli jest legalnie zatrudniony w Niemczech powyżej 183* dni w roku, lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Warto dodać, iż nie jest istotne, czy wnioskodawca pracuje na podstawie polskiej, czy niemieckiej umowy o pracę. Pracownik musi jednak podlegać niemieckiemu ubezpieczeniu socjalnemu (Sozialversicherung).
- posiada w Niemczech miejsce zamieszkania
- przebywa w Niemczech pow. 183* dni w roku (ponad połowę roku).

* Fakt ten nie jest szczególnie brany pod uwagę. Jeżeli przedstawi się dowód, iż okres ten zostanie osiągnięty w przyszłości (np. umowę o pracę na okres dłuższy), nie stanowi on powodu odmowy otrzymania świadczenia rodzinnego w Niemczech.

Miejsce przebywania dzieci i żony nie jest istotne. Matka z dziećmi może więc przebywać w Polsce, a jeżeli ojciec dzieci jest zatrudniony w Niemczech lub pracuje w Niemczech na własny rachunek przysługuje mu świadczenie rodzinne na dzieci.

Nieco inna sytuacja jest w przypadku, gdy rodzice dzieci nie są małżeństwem, matka z dziećmi przebywa w Polsce, a ojciec pracuje w Niemczech. W takiej sytuacji wnioskować o świadczenie rodzinne w Niemczech może tylko matka dziecka. Przysługuje jej różnica pomiędzy świadczeniem rodzinnym w Polsce i w Niemczech, a w przypadku, gdy w Polsce świadczenie nie przysługuje (np. ze względu na wyższe zarobki), świadczenie rodzinne w Niemczech zostanie wypłacone w pełnej kwocie.